Samen brengen
we de zorg
naar huis

Veel mensen vinden het prettig
om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat zorg in hun eigen omgeving hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. 

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat patiënten deze mogelijkheid krijgen, zolang dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Samen met u willen we de beweging van zorg naar huis versnellen. Deze beweging is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.

Zorgmodules 

Landelijke uitrol van kansrijke initiatieven die Zorg naar huis brengen voor specifieke patiëntgroepen versnellen wij door middel van zorgmodules. Net als in 2019 blijven we stimuleren dat telemonitoring beschikbaar wordt voor onze verzekerden met chronisch hartfalen. Dit doen we bijvoorbeeld door de zorgaanbieder 3 jaar lang een omzetgarantie per patiënt te geven. Hierdoor heeft de zorgaanbieder de tijd en ruimte om de verandering van reguliere zorg naar zorg op afstand voor elkaar te krijgen. In 2020 verkennen we ook de mogelijkheden van zorg op afstand bij patiënten met ritmestoornissen of een hoge bloeddruk.

Dit doen we bijvoorbeeld voor telemonitoring voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa en COPD. Zo gaan we samen met partijen aan de slag met het ontwikkelen van passende inkoopmodellen en financieringsvormen die de verplaatsing van zorg naar huis stimuleren of werken we aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om opschaling mogelijk te maken. Men kan hierbij  denken aan het faciliteren van kennisdeling, het creëren van bewijslast voor waarborging van de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Of het samen oplossen van de knelpunten rondom logistiek, IT en privacy.  Ook stellen we voor medisch specialistische zorg transformatiegelden ter beschikking om lokale initiatieven van ziekenhuizen die Zorg naar huis brengen te faciliteren en hiervan te leren.

Samen versnellen we de beweging van zorg naar huis

De komende jaren is ‘Zorg Veilig thuis’ steeds nadrukkelijker het onderwerp aan de inkooptafel. In de reguliere inkoop, zoals de inkoop van medisch specialistische zorg
of hulpmiddelen, regelen we de voorwaarden die nodig zijn voor deze transformatie van zorg naar huis. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van afspraken in zorgprotocollen, kwaliteitsstandaarden, standaarden voor veilige gegevensuitwisseling en ICT en het bepalen en afspreken van reële en werkbare tarieven voor nieuwe (digitale) vormen van zorg.

Heeft u een initiatief dat u onder de aandacht wilt brengen? Of wilt u meer weten over ‘Zorg veilig thuis’?

Samen leren & ontwikkelen 

Meer regie, comfort en vrijheid
voor onze verzekerden 

De beweging van zorg naar huis is al aan de gang. Patiënten gaan minder vaak naar een zorginstelling. In plaats daarvan hebben zij online contact met hun zorgverlener, monitoren zelf hun lichaamsfuncties en ondergaan thuis een behandeling. Het gebruik van deze technologische en digitale mogelijkheden speelt in op de behoefte van onze klanten om zorg in hun eigen omgeving te ontvangen.

Daarnaast stellen deze  technologische en digitale mogelijkheden ons in staat om ook in de toekomst de groeiende zorgvraag te beantwoorden en de zorg betaalbaar te houden. Door online contact in te zetten, patiënten op afstand te monitoren en thuis te behandelen, neemt de productiviteit toe en worden de kosten lager. Het samenspel van digitale mogelijkheden, (medische) zorg thuis en fysieke zorg bij zorgaanbieders is hierbij erg belangrijk.

We onderscheiden verschillende manieren om zorg naar thuis te brengen

We faciliteren de verplaatsing van zorg naar huis door alle betrokken partijen in de regio bij elkaar te brengen. Een verandering in denken en samenwerken is nodig bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, IT bedrijven, medisch-technologische bedrijven en bij overheidsinstellingen zoals het ministerie van VWS, ZiNL en de NZa. Wij geloven dat er een vliegwieleffect ontstaat als we samen met patiënten en alle betrokken partijen de krachten bundelen en de knelpunten oplossen. Zo gaan we samen aan de slag met het ontwikkelen van passende inkoopmodellen en

Wat doen wij als Zilveren Kruis

financieringsvormen die ‘zorg veilig thuis’ stimuleren of werken we aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om opschaling mogelijk te maken. Hierbij kan men denken aan het faciliteren van kennisdeling, het creëren van bewijslast voor waarborging van de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Of het samen met bovengenoemde partijen oplossen van de knelpunten rondom logistiek, IT en privacy. Hierdoor kunnen we samen de beweging van zorg naar huis versnellen. 

Voorbeeld

Zorgbemiddeling begeleidt verzekerden met een hulpvraag zo snel mogelijk naar de juiste zorg. Vorig jaar kregen zij 6.000 klanten aan de telefoon met een GGZ zorgvraag. Met de inzet van online behandeling hebben patiënten via beeldbellen direct persoonlijk contact met een psycholoog. Dit kan met een smartphone, tablet of computer. De online behandeling is flexibel in te plannen, consulten kunnen ook 's avonds of in het weekend plaatsvinden. Doordat patiënten de zorg thuis ontvangen is er geen sprake meer van reistijd of wachttijd in de behandelkamer.

Veel mensen vinden het prettig
om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat zorg in hun eigen omgeving hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. 

Samen brengen
we de zorg
naar huis

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat patiënten deze mogelijkheid krijgen, zolang dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Samen met u willen we de beweging van zorg naar huis versnellen. Deze beweging is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.

Meer regie, comfort en vrijheid voor onze verzekerden 

De beweging van zorg naar huis is al aan de gang. Patiënten gaan minder vaak naar een zorginstelling. In plaats daarvan hebben zij online contact met hun zorgverlener, monitoren zelf hun lichaamsfuncties en ondergaan thuis een behandeling. Het gebruik van deze technologische en digitale mogelijkheden speelt in op de behoefte van onze klanten om zorg in hun eigen omgeving te ontvangen.

Daarnaast stellen deze  technologische en digitale mogelijkheden ons in staat om ook in de toekomst de groeiende zorgvraag te beantwoorden en de zorg betaalbaar te houden. Door online contact in te zetten, patiënten op afstand te monitoren en thuis te behandelen, neemt de productiviteit toe en worden de kosten lager. Het samenspel van digitale mogelijkheden, (medische) zorg thuis en fysieke zorg bij zorgaanbieders is hierbij erg belangrijk.

We onderscheiden verschillende manieren om zorg naar thuis te brengen

Samen leren & ontwikkelen 

Wat doen wij als Zilveren Kruis

We faciliteren de verplaatsing van zorg naar huis door alle betrokken partijen in de regio bij elkaar te brengen. Een verandering in denken en samenwerken is nodig bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, IT bedrijven, medisch-technologische bedrijven en bij overheidsinstellingen zoals het ministerie van VWS, ZiNL en de NZa. Wij geloven dat er een vliegwieleffect ontstaat als we samen met patiënten en alle betrokken partijen de krachten bundelen en de knelpunten oplossen. Zo gaan we samen aan de slag met het ontwikkelen van passende inkoopmodellen en financieringsvormen die ‘zorg veilig thuis’ stimuleren of werken we aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om opschaling mogelijk te maken. Hierbij kan men denken aan het faciliteren van kennisdeling, het creëren van bewijslast voor waarborging van de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Of het samen met bovengenoemde partijen oplossen van de knelpunten rondom logistiek, IT en privacy. Hierdoor kunnen we samen de beweging van zorg naar huis versnellen. 

Dit doen we bijvoorbeeld voor telemonitoring voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa en COPD. Zo gaan we samen met partijen aan de slag met het ontwikkelen van passende inkoopmodellen en financieringsvormen die de verplaatsing van zorg naar huis stimuleren of werken we aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om opschaling mogelijk te maken. Men kan hierbij  denken aan het faciliteren van kennisdeling, het creëren van bewijslast voor waarborging van de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Of het samen oplossen van de knelpunten rondom logistiek, IT en privacy.  Ook stellen we voor medisch specialistische zorg transformatiegelden ter beschikking om lokale initiatieven van ziekenhuizen die Zorg naar huis brengen te faciliteren en hiervan te leren.

Zorgmodules 

Landelijke uitrol van kansrijke initiatieven die Zorg naar huis brengen voor specifieke patiëntgroepen versnellen wij door middel van zorgmodules. Net als in 2019 blijven we stimuleren dat telemonitoring beschikbaar wordt voor onze verzekerden met chronisch hartfalen. Dit doen we bijvoorbeeld door de zorgaanbieder 3 jaar lang een omzetgarantie per patiënt te geven. Hierdoor heeft de zorgaanbieder de tijd en ruimte om de verandering van reguliere zorg naar zorg op afstand voor elkaar te krijgen. In 2020 verkennen we ook de mogelijkheden van zorg op afstand bij patiënten met ritmestoornissen of een hoge bloeddruk.

Voorbeeld

Zorgbemiddeling begeleidt verzekerden met een hulpvraag zo snel mogelijk naar de juiste zorg. Vorig jaar kregen zij 6.000 klanten aan de telefoon met een GGZ zorgvraag. Met de inzet van online behandeling hebben patiënten via beeldbellen direct persoonlijk contact met een psycholoog. Dit kan met een smartphone, tablet of computer. De online behandeling is flexibel in te plannen, consulten kunnen ook 's avonds of in het weekend plaatsvinden. Doordat patiënten de zorg thuis ontvangen is er geen sprake meer van reistijd of wachttijd in de behandelkamer.

Samen versnellen we de beweging van zorg naar huis

De komende jaren is ‘Zorg Veilig thuis’ steeds nadrukkelijker het onderwerp aan de inkooptafel. In de reguliere inkoop, zoals de inkoop van medisch specialistische zorg of hulpmiddelen, regelen we de voorwaarden die nodig zijn voor deze transformatie van zorg naar huis. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van afspraken in zorgprotocollen, kwaliteitsstandaarden, standaarden voor veilige gegevensuitwisseling en ICT en het bepalen en afspreken van reële en werkbare tarieven voor nieuwe (digitale) vormen van zorg.

Heeft u een initiatief dat u onder de aandacht wilt brengen? Of wilt u meer weten over ‘Zorg veilig thuis’?

Neem contact op met uw zorginkoper
Uw zorginkoper vertelt u graag meer over ‘Zorg veilig thuis’.

Online contact met de zorgverlener 

Patiënten kunnen wanneer het hen uitkomt, thuis of onderweg, online contact hebben met hun zorgverlener. Een goede oplossing voor mensen die slecht ter been zijn of voor mensen die een druk leven leiden. Voor bijvoorbeeld COPD-patiënten is beeldbellen een enorme uitkomst. Het kost hen vaak veel energie om naar een afspraak in het ziekenhuis te komen. Daarom is het fijn als zij vanuit huis hun arts kunnen spreken.

De mogelijkheden voor thuisbehandeling nemen toe. Voorbeelden zijn beademing, infuustherapie, chemotherapie en nierdialyse. Ook patiënten die psychische zorg nodig hebben, kunnen thuis online behandeld worden en hoeven niet langer op een wachtlijst te staan. Hierdoor kunnen ze sneller gaan werken aan hun herstel. Zelfs voor ernstig zieke mensen met bijvoorbeeld chronisch hartfalen, COPD of kanker is behandeling thuis in steeds meer gevallen mogelijk. Thuisbehandelingen verminderen het risico op ziekenhuisinfecties en een delier. Patiënten geven daarnaast aan het fijn te vinden om na de acute fase de langdurige (na)behandeling en controle in hun vertrouwde omgeving te kunnen ondergaan.

Steeds meer chronisch zieken monitoren
zelf hun ziektesymptomen en/of hun lichaamsfuncties met apps. De apps geven feedback en signaleren bijzonderheden. Zodra verslechtering wordt geconstateerd, roept de arts de patiënt op en helpt hem of haar. Een voorbeeld is telemonitoring voor patiënten met een chronische darmaandoening, die zelf thuis hun ziektesymptomen bijhouden en waarbij hun MDL-arts op afstand meekijkt. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met hun arts voelen mensen zich veiliger en hebben ze meer regie over hun leven.

Monitoring bij (chronisch) zieken

Behandeling
thuis 

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op of laat een bericht achter via dit formulier.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.