Voorwoord

Meer dan ooit staat binnen de gezondheidszorg de beweging van de juiste zorg op de juiste plek centraal. Deze transformatie is  noodzakelijk om iedereen in Nederland de zorg te garanderen die aansluit bij zijn of haar behoefte.

Olivier Gerrits
Directeur Zorginkoop
Zilveren Kruis

Transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek

De kwaliteit van zorg in Nederland is goed en daar mogen we trots op zijn.  Toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De krapte op de arbeidsmarkt is voor iedereen voelbaar en wachttijden overschrijden het niveau dat we in Nederland wenselijk achten.
En de patiënt moet zich nog te veel aanpassen aan de wijze waarop het aanbod georganiseerd is en technologische mogelijkheden worden onvoldoende benut. De uitdaging waar
we voor staan is om het aanbod te laten aansluiten  op de behoefte van de patiënt. Zo vergroten we kwaliteit van leven.

De transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek is gaande, maar de ambitie moet omhoog. Zilveren Kruis versnelt de transformatie door samen te werken met het zorgveld aan tastbare resultaten in de beweging van zorg naar huis. In 2018 heeft Zilveren Kruis de strategische koers Zorg Veilig Thuis ingezet. Uit onderzoek onder patiënten blijkt dat zorg thuis de regie van de patiënt over zijn ziekteverloop versterkt en daarmee de kwaliteit van leven voor de patiënt vergroot. Technologische mogelijkheden stellen patiënten, zorgaanbieders en professionals in staat om dit mogelijk te maken. De uitdagingen op de arbeidsmarkt en de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen maakt het noodzakelijk. Zilveren Kruis heeft als doel om in 2021 10% van de zorg  naar huis te brengen. Wij kunnen dit alleen samen met u realiseren. Technologie in de zorg staat namelijk nooit op zichzelf, maar is ingebed in het zorgproces en de lokale zorgketen.

‘Samen brengen we
de zorg naar huis’

Steeds meer mooie voorbeelden laten zien dat dit kan, maar opschaling van de initiatieven gaat te traag. Betaalbaarheid van zorg blijft altijd een uitdaging. Met het sluiten van de hoofdlijnenakkoorden hebben we een stevige ambitie geformuleerd: een adequate beloning van professionals is gekoppeld aan de ambitie om de kostenstijging door de demografische ontwikkelingen op te vangen. Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen is transformatie noodzakelijk.

In onze kernregio’s trekken wij daarom samen op met patiënten, zorgaanbieders en professionals om de transformatie vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is dat we institutionele zorg naar voren plaatsen  in de lokale zorgketen. Ons inkoopbeleid stimuleert  deze beweging. Daarom  blijven we kritisch kijken naar het beschikbare budget voor intramurale zorg. We geven financieel de ruimte voor zorg die zo dicht mogelijk bij onze verzekerden wordt geleverd.  We realiseren ons  dat dit impactvol is en veel vraagt van zorgaanbieders. Wij ondersteunen zorgaanbieders daarom met meerjarencontracten  om deze noodzakelijke transformatie te kunnen realiseren.

Inkoopmagazine

Wat kunt u in dit inkoopmagazine zoal vinden? U leest er meer over onze meerjarenstrategie Zorg Veilig Thuis en over ons inkoopbeleid voor 2020. Over hoe wij inspelen op innovatieve ontwikkelingen uit het zorgveld. Hoe we kwaliteitsinformatie op basis van uitkomsten beschikbaar stellen aan onze verzekerden en hoe we kwaliteit bevorderen en waarborgen. Ga direct naar de door u geleverde zorgsoort om alles te lezen over de veranderingen in ons inkoopbeleid 2020.

Ten slotte

We kijken ook voor 2020 uit naar een succesvolle samenwerking met u als zorgverlener. Samen werken we aan kwalitatief goede en toegankelijke zorg, die betaalbaar is én aansluit op de behoefte van uw patiënten en onze verzekerden.

Voorwoord

Meer dan ooit staat binnen de gezondheidszorg de beweging van de juiste zorg op de juiste plek centraal. Deze transformatie is  noodzakelijk om iedereen in Nederland de zorg te garanderen die aansluit bij zijn of haar behoefte.

Lees verder

Olivier Gerrits
Directeur Zorginkoop
Zilveren Kruis

De kwaliteit van zorg in Nederland is goed en daar mogen we trots op zijn.  Toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De krapte op de arbeidsmarkt is voor iedereen voelbaar en wachttijden overschrijden het niveau dat we in Nederland wenselijk achten.
En de patiënt moet zich nog te veel aanpassen aan de wijze waarop het aanbod georganiseerd is en technologische mogelijkheden worden onvoldoende benut. De uitdaging waar
we voor staan is om het aanbod te laten aansluiten  op de behoefte van de patiënt. Zo vergroten we kwaliteit van leven.

Steeds meer mooie voorbeelden laten zien dat dit kan, maar opschaling van de initiatieven gaat te traag. Betaalbaarheid van zorg blijft altijd een uitdaging. Met het sluiten van de hoofdlijnenakkoorden hebben we een stevige ambitie geformuleerd: een adequate beloning van professionals is gekoppeld aan de ambitie om de kostenstijging door de demografische ontwikkelingen op te vangen. Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen is transformatie noodzakelijk.

De transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek is gaande, maar de ambitie moet omhoog. Zilveren Kruis versnelt de transformatie door samen te werken met het zorgveld aan tastbare resultaten in de beweging van zorg naar huis. In 2018 heeft Zilveren Kruis de strategische koers Zorg Veilig Thuis ingezet. Uit onderzoek onder patiënten blijkt dat zorg thuis de regie van de patiënt over zijn ziekteverloop versterkt en daarmee de kwaliteit van leven voor de patiënt vergroot. Technologische mogelijkheden stellen patiënten, zorgaanbieders en professionals in staat om dit mogelijk te maken. De uitdagingen op de arbeidsmarkt en de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen maakt het noodzakelijk. Zilveren Kruis heeft als doel om in 2021 10% van de zorg  naar huis te brengen. Wij kunnen dit alleen samen met u realiseren. Technologie in de zorg staat namelijk nooit op zichzelf, maar is ingebed in het zorgproces en de lokale zorgketen.

Transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek

Inkoopmagazine

Wat kunt u in dit inkoopmagazine zoal vinden? U leest er meer over onze meerjarenstrategie Zorg Veilig Thuis en over ons inkoopbeleid voor 2020. Over hoe wij inspelen op innovatieve ontwikkelingen uit het zorgveld. Hoe we kwaliteitsinformatie op basis van uitkomsten beschikbaar stellen aan onze verzekerden en hoe we kwaliteit bevorderen en waarborgen. Ga direct naar de door u geleverde zorgsoort om alles te lezen over de veranderingen in ons inkoopbeleid 2020.

Ten slotte

We kijken ook voor 2020 uit naar een succesvolle samenwerking met u als zorgverlener. Samen werken we aan kwalitatief goede en toegankelijke zorg, die betaalbaar is én aansluit op de behoefte van uw patiënten en onze verzekerden.

In onze kernregio’s trekken wij daarom samen op met patiënten, zorgaanbieders en professionals om de transformatie vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is dat we institutionele zorg naar voren plaatsen  in de lokale zorgketen. Ons inkoopbeleid stimuleert  deze beweging. Daarom  blijven we kritisch kijken naar het beschikbare budget voor intramurale zorg. We geven financieel de ruimte voor zorg die zo dicht mogelijk bij onze verzekerden wordt geleverd.  We realiseren ons  dat dit impactvol is en veel vraagt van zorgaanbieders. Wij ondersteunen zorgaanbieders daarom met meerjarencontracten  om deze noodzakelijke transformatie te kunnen realiseren.

‘Samen brengen we de zorg
naar huis’

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op of laat een bericht achter via dit formulier.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.